Jak přebrat muže

Někdy toužíme po něčem, co si nemůžeme například z hlediska momentální finanční situace dovolit. Naše odhodlání a motivace nám však mohou dopomoci k získání vysněného. Jenže, co když vysněným nebude něco, ale někdo?

Touha po zadaném muži

Naše touha se také může týkat osoby, ne jen věci. Na tom ještě nemusí být nic špatného, za co byste se musela stydět, či zpytovat svědomí. Vaší lásce k neznámé osobě nemusí stát prakticky nic v cestě. Jenže, co když Vašeho neznámého potkáváte v doprovodu jiné ženy? I přes ujišťování se, že se třeba jedná o jeho sestru, či kamarádku, Vám moc nepomůže, protože totiž onou ženou nebude nikdo jiný, než Vaše kamarádka. A protože se jedná o kamarádku, kterou neznáte jen povrchně, je Vám jasné, že se nejedná o sourozeneckou dvojici, ale o milenecký pár. Necháte si tzv. zajít chuť, nebo zkusíte své štěstí, a vytáhnete do boje s Vašimi ženskými zbraněmi s cílem získat muže stůj co stůj, byť by to znamenalo konec jednoho velkého kamarádství?

Partner kamarádky – tabu? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12328 (gejsa.cz#585)