Jak zabránit vlastní nevěře

Nevěra je spojována spíše s muži, alespoň v minulosti toto tvrzení mohlo být pravdou. Ale dnes se celkové postavení žen změnilo a také jejich přístup k věrnosti. Pojďme se podívat na změnu přístupu žen k nevěře.

V celkovém povědomí je nevěra spjata spíše s muži. Často se dovídáme o tom, jak muž opustil svou ženu i děti kvůli milence, jak muž zahýbá své ženě atd. A jak jsou na tom ženy? Jak často jsou ženy nevěrné? V čem je ženská nevěra odlišná od té mužské? A jak nevěře zabránit?

Ženská nevěra »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12308 (gejsa.cz#473)