Jakou požít antikoncepci?

Antikoncepční metody se obvykle používají proti nechtěnému otěhotnění, ale je potřeba je chránit i proti pohlavně přenosným chorobám. Jaké jsou moderní metody antikoncepce a jaké se nejčastěji používají?

Chránit se nejen před nechtěným početím, ale i pohlavně přenosnou nemocí při pohlavním styku je dnes běžné. Nebo by alespoň mělo být. Ze statistik vyplývá, že dnešní mladí lidé jsou k těmto záležitostem zodpovědnější a otázku volby antikoncepce berou jako běžnou součást života, neohrazují se proti ní, ani ji neberou jako něco intimního. Proto také v obecném hodnocení se snižuje počet nechtěně počatých dětí, a to především díky zodpovědnosti žen a dívek, avšak řada mužů na tuto ochranu spoléhá a již nemyslí na důsledky spojené právě s možností pohlavně přenosné nemoci, jako je světově známý AIDS.

Mnoho druhů antikoncepce »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12332 (gejsa.cz#621)