Muž, který tají, že je ženatý

Oslovil Vás, či jste potkala muže, který vypadá slibně pro Váš nový vztah? Již proběhlo několik schůzek, a začínáte se utvrzovat v tom, že by muž mohl být Vaším životním partnerem? Jenže zčistajasna zjistíte, že muž je již ženatý.

 

Pocity zhrzení, podvedení se ve Vás budou mísit s údivem, šokem, nepochopením. Budete si říkat, co tím muž sledoval, když byl s Vámi? Hned Vás napadne, že si Vámi chtěl jen zaplnit volný čas, či si zpestřit stereotypní manželský život? Do Vašeho vztahu, slibně se vyvíjejícího, jste dala maximum, a najednou jste postavena před situací, kterou jste doposud nezažila. Budete muži spílat, vmetete mu facku do tváře, utečete od něj s brekem, nebo se budete snažit zachovat určitou míru klidu a požadovat vysvětlení?

Utajení rodinného stavu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12298 (gejsa.cz#355)