Na co muži myslí, když Vás vidí nahou

Až s přílišnou úzkostlivostí se snažíte v oblečení zakrýt nedostatky Vaší postavy? Co však děláte v případě, kdy máte stanout před mužem v rouše Evy? Nemilosrdně zhasnete, aby byla maximálně vidět Vaše silueta, nebo si dokonce necháváte dlouhé triko?

Ženy mohou častokráte své tělo vnímat zcela jinak, než muž. Zatímco žena bojuje se svojí utkvělou představou, že muž bude separátně hodnotit každičký centimetr jejího těla, muž se takovými podružnostmi nezabývá. Pro muže, tedy pro normální muže, skutečně není směrodatné, zda má žena dokonale tvarované a pevné paže, oblé boky tak akorát, nohy jako vysoustruhované atd. Muž hodnotí ženu, jako celek, a tak se také na ni dívá. Jistě, něco jiného je, že středem zájmu jsou pro muže ženská ňadra, zadeček, nohy. Pokud však před mužem stane nahá žena, nebude se dívat pouze na vyjmenované přednosti. Žena bude muže fascinovat celá. A to, že snad bude mít nějaké to kilo navíc, či pevnost její postavy nebude jako z kamene, muže nijak nerozhořčí.

Nespokojenost ženy se svojí postavou »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12300 (gejsa.cz#363)