Nejen ženy mají své dny

Když se něžné pohlaví, byť v sebemenším měřítku odchýlí od zavedeného standardu chování, na který je muž zvyklý, hned ji prohlásí za hysterku, nebo řekne, že má své dny. Onu nálepku vlivu svých dnů si však vyslouží i nejeden muž.

Tak, jako ženy mohou mít „své dny“, kdy ač by sebevíce chtěly, tak kolikráte neovládnou své emoce, pocity. Jednou jsou smutné, utrápené, bolestivé, ale také zlobné, vyletí hned u každé maličkosti, která by je v jiných dnech nechala více méně v klidu. Ženy jsou si mnohdy sami vědomi o tom, jak se projevují, nicméně premenstruační syndrom, jeho důsledky, si berou svoji daň. Jenže zatímco ženy by se musely do značné míry zapřít, aby byly pro muže stále, den co den, těmi příjemným, ochotnými, usměvavými bytostmi, ale nedaří se, muži se nemají „za co schovat“, dá-li se to tak říci. I muži mají své dny, jen s tím rozdílem, že jich se premenstruační syndrom netýká, o což to mají snadnější. Jenže, řekněte jim to.

Projevy rýmečky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12284 (gejsa.cz#295)