Odlákání partnera jinou ženou

Jste zvyklá hrát čestnou hru, a to nejen v pracovní, ale také v soukromé oblasti? Obezřetnost by měla být tedy na místě, neboť, i když pravda a láska téměř vždy zvítězí může dojít k nemilým událostem, do nichž patří i ztráta partnera.

Odlákání partnera jinou ženou

Jste-li ženou, pak jsou Vám jistě známy ženské zbraně, které můžete využít k svému prospěchu. Nejedná se však čistě jen ženské vnady, ke kterým jsou tak rády směrovány mužské oči. K ženským zbraním, vedle krásy, patří smysl pro detail a správné načasování, stejně tak jistá dávka hereckého umění. Bez mrknutí oka z Vás může být žena s andělskou tváří, současně však s očima s ďábelskými plamínky. Vězte, že nejste jedinou ženou, která ovládá taje, jak svést muže, a přilákat ho k sobě. Těšíte-li se z lásky, u které jste si jista, že byste pro ni mohla vložit ruku do ohně, a přesto byste se nepopálila, tak pozor na manipulaci a taktizování Vašich případných sokyň, které jen čekají, kdy Vaše ostražitost poleví, či Vaše láska dostane byť sebemenší trhlinu. Ani se nenadějete, a muž začne mít oči také pro jinou. Jak být připravená na možné svody cizích žen směrem k Vašemu partnerovi? Inspirujte se naším článkem.

Sokyně v lásce »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12325 (gejsa.cz#575)