Pomsta ženy nevěrnému muži

Muži mají svoji hrdost, a není radno se dotknout jejich ega. I ženy si však hájí své teritorium, zvláště, pokud si ho vybudovaly, například domov, rodinu. Z ženy andílka se dokáže rázem stát žena dračice, když zjistí nevěru svého muže.

O ženách se zase traduje, že jsou hysterické, přecitlivělé a pomstychtivé. Vše je však o úhlu pohledu, a to platí, jak o vlastnostech mužů, tak žen. Na druhou stranu, kdo by nepředvedl trochu té hysterie, pomstychtivosti, kdyby zjistil, že jeho partner, kterému bezmezně věřil, miloval, zcela se mu oddal, ho najednou podrazil, kdy ho vyměnil za jiný neokoukaný „kus“? Jistě se shodneme, že jen málokoho by tento povedený kousek, který však není moc k zasmání, nechal chladným.

Reakce ženy, která zjistí nevěru svého muže »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12297 (gejsa.cz#354)