Posedlost ex partnerem

Kdo se dobrovolně vzdá něčeho, co mu patří a obohacuje život? Jak je to však v případě lásky? Co když se budete muset smířit s tím, že partner je již pro Vás navždy minulostí? Na rozdíl od věci Vám však živá bytost nepatří.

Zapomenutí na partnera

Můžete mít pomyslnou moc, být hlavou rodiny, vedoucím, či majitelem firmy. U druhých jedinců můžete docílit, že k Vám budou mít respekt, úctu, nebo Vás nebudou mít zrovna v oblibě. Čeho však těžko docílíte, i když budete z hlediska financí „za vodou“, je získání si jejich lásky z donucení. V soukromém životě můžete druhého rozmazlovat slovy, činy, dary. Vše uvedené, byť byste poskytovala v maximální možné míře, není pro Vás zárukou, že k Vám bude partner chovat něžné city v takovém měřítku, a po takovou dobu, jak byste chtěla. Zamilovanost klesá a láska opadá, na tom není nic neobvyklého. Jedna věc je však bojovat za lásku, když o ni druhý stojí. Druhá věc je lásku si vydupávat. Posedlost ex partnerem Vás může vyřadit z dalšího partnerského vztahu na poměrně dlouhou dobu, podlehnete-li jí, kdy nad Vámi získá převahu.

Partner jako naše osobní vizitka »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12318 (gejsa.cz#548)