První sex

Jaký asi bude první sex? Budu nervózní, napjatá, plná očekávání nebo chci mít tento zážitek co nejdříve za sebou? Otázek ohledně prvního milování existuje spousta. My Vám na některé z nich nyní odpovíme.

Dle statistik dochází k prvnímu sexu kolem sedmnácti let a mluvíme o chlapcích i dívkách. Tato statistika patří Česku, ale například v silně katolickém Polsku přicházejí ženy o panenství až na sklonku devatenácti let. Jak to udělat a zařídit, aby pro Vás první milování bylo nejsilnějším zážitkem života?

Používej kondom! »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12335 (gejsa.cz#653)