Sex při menstruaci

Jaký je sex při menstruaci? To se nedozvíte, dokud jej nevyzkoušíte. Někteří ho praktikují běžně, jiní se dosud neodvážili. Jaké to je? Existují pro ženu či muže nějaká rizika, nebo jsou to jen pověry?

Tabu nebo nečekané potěšení?

Takže jak to je? Kolik lidí, tolik chutí. Každý sex při menstruaci vnímá jinak. Někdo ho provozuje přirozeně a bez zábran, jiný si ho nedokáže představit, pro dalšího je tento zážitek vrcholem slasti a vyloženě ho vyhledává.

Od sexu při menstruaci lidi odrazuje hlavně spousta předsudků. V některých zemích je menstruující žena stále ještě považována za nečistou a muž se jí nedotkne. Dokonce taková žena musí po dobu „svých dnů“ pobývat v odděleném prostoru. Pro ty, které toto téma zajímá, přinášíme dobrou zprávu. Dle odborníků je pohlavní styk během menstruace zdraví neškodný. Je však dobré respektovat určitá specifika, který takový sex přece jenom má.

Sex během menstruace a psychické bariéry »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12303 (gejsa.cz#385)