Sexting - sexuální obtěžování mobilem

Velmi rychle jsme si všichni zvykli na mobilní telefony, které nemusí sloužit jen pro volání. Můžete také posílat, dostávat textové a obrázkové zprávy. Pokušení, nuda, či touha po vydírání, zisku se může z nevinnosti posunout až do sexuálního obtěžování.

 

Dříve, když se dva milovali, tak si posílali zamilovaná psaníčka. Psaníčka, respektive dopisy se však netýkaly jen dospělých osob. Školáci, ať už chodící teprve na základní školu, nebo studenti ze střední, vysoké, si během výuky potřebovali „nutně“ sdělit osobní záležitosti. Nijak zapečetěné psaníčko se však mohlo také dostat do nepovolaných rukou, a to nejen přímo k učiteli, či lektorovi. V současnosti se již od psaníček upouští, a místo nich se používají mobilní telefony. Díky nim je sice komunikace mezi dvěma jedinci mnohem rychlejší. Ovšem ani zde nemáte záruku, že se Vámi poslaná zpráva neobrátí proti Vám, tj. nebude zneužita.

Originální způsob vyznání lásky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12319 (gejsa.cz#550)