Sexuální polohy pro snadné otěhotnění

Snažíte se již delší dobu otěhotnět? Způsobů jak zvýšit pravděpodobnost početí je více. Pokud se s partnerem milujete jen zřídka, je vhodné počítat své plodné a neplodné dny a sex tak správně načasovat. Dalším způsobem jsou správné sexuální polohy.

Při sexuálních polohách vhodných pro otěhotnění se pravděpodobnost početí významně zvyšuje.

Misionářská poloha »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12268 (gejsa.cz#119)