Za jaké poruchy erekce může žena?

Zatímco žena se před milováním s novým partnerem obává, zda se mu bude líbit bez oblečení, muž se soustředí na zcela jinou oblast, kdy estetická je pro něj druhořadá. Muž si nemůže dovolit, aby při sexu zklamal.

Znepokojení ze selhání v sexu

Obavy ze zklamání jsou však spojené nejen s prvním milováním, či s prvním milováním s novým partnerem, ale prakticky po celý mužův sexuální život. V tomto směru, nejenže to má něžné pohlaví jednodušší, ale navíc může žena negativním způsobem přispět, že se muži skutečně nezdaří, ať už jednorázově, nebo opakovaně. Za poruchami erekce tak nemusí vždy stát čistě jen muž. Mnohdy sama žena se přičiní, že mužství partnera, doposud fungující naprosto spolehlivě, selže. Které poruchy erekce jsou spíše dílem ženy, než muže? Dozvíte se v našem článku.

Vliv stresu na erekci »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12327 (gejsa.cz#577)