Ženy, které to táhne ke grázlům

Na Vašem pracovišti bude několik mužů. Někteří z nich budou ochota sama, dobrota, laskavost, mírnost, ohleduplnost, skromnost. Pak tak budou i muži, z nichž bude čišet divokost, nespoutanost, nebezpečí. Který z nich Vás okouzlí?

 

Nebude to jeden z mužů z druhé skupiny? Ženy chtějí být rozmazlovány, hýčkány, nošené na rukou. Na druhou stranu však nechtějí mít doma muže příliš hodného, pokorného, který by se za ně nedokázal postavit. Ženy potřebují živočišnost a smyslnost, něhu a divokost zároveň. Proto u žen spíše vyhrávají muži, kteří zaujmou hned nad první pohled. Muži jsou si pak vědomi toho, jakou mocí disponují, jak jsou pro mnohé ženy neodolatelnými samci. A tak svoje role také mohou zneužívat. Jenže, jak si žena může pomoci, když jí srdce napovídá, že onen charismatický muž bude jistě skvělým milovníkem. Druhá stránka věci pak bude, jestli bude takovýto nespoutaný, divoký muž pro vážný vztah a manželství.

Jsou hodní muži žádaní? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12289 (gejsa.cz#317)