Vibrátory nebo venušiny kuličky. Co je lepší?

Venušiny kuličky spojují erotiku a léčbu. Proto jsou vyhledávanou erotickou pomůckou. Najdeme různé druhy. Jedná se o starou metodu, dovezenou z Japonska. Více v následujícím článku.

Venušiny kuličky

Dnešní trh nabízí ženám množství erotických pomůcek. Jednou z oblíbených jsou také venušiny kuličky. Mají velikost pingpongového míčku a jsou spojeny provázkem. Každá kulička je z jiného materiálu. Při jejich pohybu vzniká vzrušující chvění podobné vibrátorům. Kuličky nárazy stimulují ve vagíně nervová zakončení, čímž způsobují velmi příjemné prožitky. Vyrábí se z plastu, ale jejich povrch může mít i jiné úpravy např. kov. To způsobuje po zavedení do vagíny příjemné chlazení. Dražší modely jsou zhotovovány ze silikonu včetně propojovací spojky. Oproti běžným typům jsou tišší a poskytují vyšší hygienu. Setkáme se také s výrobky z lékařsky čistých silikonových směsí, které je možné vyvařit. Na trhu jsou také elektrovibrační modely. Venušiny kuličky mají dlouhou historii a k nám se dostaly z Japonska.

Erotické účinky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12370 (gejsa.cz#235)