Nafukovací vibrátor

Vibrátor je jedna z nejoblíbenějších sexuálních pomůcek. Výrobci jsou si tohoto vědomi, a tak vibrátory neustále vylepšují. Moderní vibrátory se vyznačují lepší funkčností a designem. Jedním z druhů vibrátorů je také nafukovací vibrátor.

Původní využití vibrátoru bylo k čistě lékařským účelům. Vibrátor sloužil k léčbě hysterických žen. Hysterie se chápala jako onemocnění dělohy. V případě, že ženě a její děloze nebyla věnována dostatečná pozornost, stávala se žena neklidnou a přicházela hysterie. V roce 1896 vzniká první vibrátor na parní pohon a po 20 letech je parní vibrátor nahrazen vibrátorem elektrickým. Dnes patří vibrátor mezi nejoblíbenější erotickou pomůcku žen. Vibrátor je skvělým společníkem pro ženu bez partnera nebo pro páry. Také vzhled vibrátorů se s časem měnil a dnešní vibrátory už nemusí nutně představovat mužské pohlavní orgány. Současné vibrátory mají dokonalý design a tvar, který se dokáže v maximální míře přizpůsobit ženě. Vibrátory se dnes dají zakoupit ve velkém množství tvarů, barev, velikostí a materiálů. Vibrátory se vyrábí z plastu, kovu, gelu a jednou z možností je také nafukovací vibrátor.

Nafukovací vibrátor »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12382 (gejsa.cz#124)