Velký maxi vibrátor

Je vibrátor vaší oblíbenou erotickou pomůckou? A jakou velikost upřednostňujete? Vibrátory se vyrábějí v mnoha velikostech od několikacentimetrových „mrňousků“ až po „obry“ dlouhé několik desítek centimetrů.

Vibrátory z druhé jmenované skupiny bývají označovány jako velké maxi vibrátory.

Jak velké jsou maxi vibrátory? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12392 (gejsa.cz#205)