Autoerotika

Autoerotika neboli masturbace slouží k uspokojení sebe sama, a to nejlépe o samotě v domácím prostředí. Každý z nás ví, jak to má rád a mnohdy k této činnosti používáme i zajímavé pomůcky.

Na začátek tohoto ožehavého tématu musíme poznamenat, že masturbace je normální a lidská nejen u člověka, ale také u nižších savců, zvířat. Masturbace sama o sobě poskytuje člověku projev jeho sexuality a neměla by být vnímána jako škodlivý návyk.

Masturbace jako lék na nervy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12560 (gejsa.cz#633)