Bezpečný sex bez ochrany

Řekne-li se spojení bezpečný sex, pak se bezpochyby většině z nás vybaví ochrana v podobě pánského kondomu. Jsou však i případy, kdy může být sex bezpečný bez ochrany. Chcete-li se dozvědět více, stačí se začíst do našeho článku.

 

Sex, jako bezpečný, je možné pojmout různým způsobem. Ti, kteří mají smysl pro humor, by mohli také říci, že nejlepší sex po stránce bezpečnosti, není žádný sex. Není však nutné se vzdát milostných radovánek, stačí jen vědět, v jakých případech může být sex bezpečný, i když se rozhodnete ke kroku, že nepoužijete ochranu. Tím Vás však nechceme nijak nabádat, abyste zapomněli na obezřetnost nejen při samotném milování, ale také výběru partnera. A právě u obezřetnosti a výběru partnera bychom mohli začít.

Neplánovaný sex bez kondomu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12471 (gejsa.cz#427)