Bisexuální muži a ženy

Bisexualita je druh sexuální orientace člověka k člověku obou pohlaví. Obecně lze říci, že sexuální orientace bisexuálů je pozitivní k vytvoření citového vztahu k osobě stejného či opačného pohlaví.

Lidé, kteří jsou bisexuální, se umí zamilovat do člověka stejného i opačného pohlaví. Napohled ovšem nelze poznat, jakou sexuální orientaci kdo má. Nelze to lehce zjistit, často se stává, že bisexuály okolí zařadí mezi homosexuály (sexuální orientace na osoby stejného pohlaví) či heterosexuály (sexuální orientace na osoby opačného pohlaví).

Historie bisexuálů »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12403 (gejsa.cz#164)