Chuť na sex dle menstruačního cyklu

Čím to je, že žena má během měsíce dny, kdy sex jí zcela nic neříká, a z toho má dny, kdy se nemůže milování nabažit? Rozhřešení najdete u menstruačního cyklu, respektive hladiny hormonu testosteronu.

 

Testosteron je mužským hormonem. Mohlo by se tak zdát, že je příznačný pouze pro mužskou populaci. Ovšem i ženské tělo je schopné vyrobit hormon testosteron. Je ho však zhruba o 10x méně, než v případě, kdyby se jednalo o muže. Což je konec konců velmi dobře. I když zde hovoříme o desetině množství hormonu testosteronu, přes to je dané množství natolik dostačující, že se žena bude moci těšit z výrazné sexuální rozkoše, jakmile bude hladina testosteronu u ní na nejvyšší úrovni. A právě menstruační cyklus, jeho průběh ženě napoví, kdy může očekávat nejvyšší vyrobenou hladinu testosteronu.

Zvýšená chuť na sex »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12450 (gejsa.cz#389)