Co vnímají muži na ženách jako sexy?

Pro muže je neuvěřitelně sexy smyslná a nefalšovaná ženskost. Cokoli, co z ženy udělá ženu je sexy a bude pořád. Toto poměrně jednoduché pravidlo funguje jako lidstvo samo.

Mnohdy se vyskytují názory a otázky, co je a co není sexy. Někteří tvrdí, že něco je, jiní zase že není sexy. Je to individuální, ale přesto jsou univerzální okolnosti, které všichni obecně hodnotí jako sexy.

Základní pravidla být sexy

Být sexy, znamená i být současně vědomý si sám sebe a vážit si svého „já“. Jakmile toto nemáte, nemůžete být ani sexy. Základem toho, být sexy znamená i být sebevědomá. Jakmile nemáte dost přirozeného sebevědomí, nemůžete být ani dost sexy na tom, aby vás okolí a zejména pak muži vnímali jako ženu sexy.

Co je pro muže sexy na ženách »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12556 (gejsa.cz#627)