Cybersex a jeho pravidla

Hledáte sexuální vzrušení, ale nechce se Vám utrácet za randění, které sexu téměř vždy předchází? Nebo nemáte čas navštěvovat kluby a bary, a balit tam potenciální sexuální partnery? Pak vyzkoušejte cybersex, neboli sex přes internet.

Cybersexem se rozumí sex přes internet. Jde o virtuální sex, při němž si lidé vzájemně chatují, a posílají si své sexuální zážitky, sexuální tužby a přání. Samotní aktéři virtuálního sexu mezi sebou vzájemně předstírají skutečný sex, popisují si, co by si přáli nebo co by chtěli s tím druhým dělat, reagují na svého partnera na konci sítě a snaží se co nejblíže navodit skutečně erotické pocity.

V čem spočívá cybersex? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12568 (gejsa.cz#655)