Duševní nevěra versus tělesná nevěra

Podvést druhého je možné hned na dvou rovinách. Nevěra se může odehrát čistě jen ve Vaší hlavě, nebo se jí můžete dopustit fyzicky. Zasáhne duševní nevěra spíše muže, nebo ženu? A co v případě tělesné nevěry?

 

Ještě než by mohlo dojít na fyzickou nevěru, tak si přemíláte hlavě, zda do hříšné, lákavé a zároveň nebezpečné akce máte jít. Někteří pak zůstanou jen u myšlenek, kdy si představují, jaké by to bylo se milovat s dotyčným jedincem. Jiní se však nezastaví, ať už je k tomu vede jakákoli motivace, a jdou do nevěry, nehledě na následky, se kterými se pak budou muset potýkat. Jistě, nevěra se dá skrývat, ať už čistě duševní, nebo i tělesná. Pokud se Vám podaří před partnerem mlžit, přetvařovat se, pak tak samozřejmé, to nemusí být pro Vás samotné. Kterou nevěru byste Vy sami hodnotili jako horší, kdyby se jí na Vás dopustil protějšek? Odpustili byste spíše nevěru duševní, či fyzickou?

Duševní nevěra - když myslíme na jiného/jinou

Náš život se sestává z fyzické a duševní činnosti. Zatímco při duševní činnosti zapojujeme především naší mysl, pak při fyzické jsme schopni skloubit dvě věci naráz. I když se říká, že muži se dokážou soustředit čistě jen na jednu činnost, kterou vykonávají, pak při jakékoli práci, kterou činí, zapojují nejen ruce, ale i hlavu. Výše zmíněné je spíše myšleno tak, že muž nedokáže dost dobře například psát na počítači, a přitom telefonovat. Jak to vše souvisí s duševní nevěrou? Celkem jednoduše. Muž se podívá na ženu, ať už na ulici, na internetu, v televizi, a zaujme-li ho ženy, jeho myšlenky hned začnou pracovat na plné obrátky. A prakticky to samé se děje u ženy, která spatří charismatického muže, který je jejím typem. Naše myšlenky tak mohou utíkat k představám, jak se dotyčné osoby dotýkáme, jak my sami jsme od osoby hlazeni, rozmazlováni. Nežijeme-li pak čistě jen v myšlenkách, není nic špatného na tom, se trochu zasnít. O nevěru, jako takovou se tedy nemusí jednat. Jsou však mezi námi tací, kteří mají na duševní nevěru jiný názor. Především se pak jedná o jedince, kteří si nárokují partnera po všech jeho stránkách. Je-li s nimi partner, tak musí být jejich nejen po stránce fyzické, hmotné, ale také duševní.

Fyzická nevěra - jednorázová nevěra, opakovaná nevěra

Fyzickou nevěru je možné označit za další stupeň nevěry, kdy duševní nevěra přechází v nevěru fyzickou. Samotnou fyzickou nevěru je možné dále rozdělit na tzv. jednorázovku, kdy muž, či žena ulítnou, a například pod vlivem alkoholu, dané situace, se přestanou kontrolovat, ztratí zábrany a dojde k nezávaznému sexu. Fyzická nevěra však může být i opakovaná, což již pomalu začíná zavánět větším problémem pro samotného aktéra, ale také pro stálého partnera. Přesto však obě pohlaví vnímají dlouhodobou fyzickou nevěru jinak, a to, v obou variantách, kdy podváděným byl muž, nebo by byl aktérem. A to samozřejmě platí i v případě ženy.

Fyzická nevěra – jednorázovka

K fyzické nevěře, jednorázovce, se může dostat žena i muž, ani prakticky nebudou vědět, jak k danému vlastně došlo. Nemusí hned být důvodem k nevěře fakt, že jedinec je ve vztahu nespokojený, citově, či fyzicky strádá. Při jednorázové nevěře hraje svoji roli řada faktů. No, a pokud je jedinec řekněme ve správný čas na správném místě, pak stačí opravdu málo, a jeho pocit odpovědnosti může mít pro tentokrát červenou. Jednorázová nevěra může s jedincem pěkně zacloumat, o to více, pokud zjistí, že vlastně neví, proč k danému došlo, a začne se pitvat v současném vztahu, který s partnerem prožívá. A jakmile dojde na přemýšlení po stránce spokojenosti ve vztahu, může zjistit, že mu chybí to, či ono. Je nutno říci, že žádný vztah není a nemůže být stoprocentní. V každém vztahu se něčeho nedostává. A pokud by jednorázovka přinesla naplnění tužeb jedince, pak hrozí, že nezůstane jen u jednoho úletu.

Fyzická nevěra – opakovaná nevěra

Nelze obecně říci, zda se vyskytuje více fyzických nevěr jednorázových, nebo opakovaných. O nevěře se sice hovoří, ale ne každý se přizná, že se jí dopustil, zvláště pak, pokud šlo o jednorázovou nevěru. Jiným slovy, k provalení nevěry dochází spíše u nevěr dlouhodobých, kdy podvádějící jedinec něco přehlédne, a důkaz o nevěře odhalí partner náhodně, či cíleně. Opakovaná nevěra s jednou osobou může zničit vztah, manželství nadobro. Jsou tak však muži, jako podvádějící osoby, které nemají zájem o to opustit manželku, a vzít si milenku, i když to tak může vypadat. Pokud by podvádějící osobou byla žena, pak ta je schopna pod vlivem zamilovanosti, nové lásky za sebou spálit mosty.

Jak překonat nevěru

Každá nevěra ovlivní život podvádějícího i podváděného. I pokud by se o nevěře podváděný partner nedozvěděl, a je jedno, zda by se jednalo o duševní, nebo fyzickou, vztah mezi Vámi by byl jiný. Vaše chování by totiž bylo jiné, a zákonitě by se promítlo do všeho, co činíte s partnerem. Již jen ten fakt, kdybyste byli s partnerem spolu, ale myšlenky by Vám utíkali jinam, kamsi, by partnera okrádalo o Vaší pozornosti. No, a samozřejmě vy samotní byste se také na svoji fyzickou přítomnost s partnerem nijak moc nesoustředili. Mohlo by se pak zdát, že překonání nevěry se bude týkat čistě jen podváděného partnera, dojde-li k jejímu provalení. Překonat nevěru však musí i iniciátor akce, tj. podvádějící. Pokud podvádí muž, tak ani ten nemá ulehčenou situaci. Sice se hovoří, že muži a city, to moc k sobě nejde. Ale i muži mají své city, jen si je střeží, a příliš se s nimi nechlubí, neukazují je. Jinými slovy, i muže zasáhne fakt, že je podváděn, nebo fakt rozchodu s milenkou, kdy on podvádí. V případě role podvádějícího pak zde hraje velkou důležitost i mužovo ego. Jen málokterý muž se dokáže s lehkostí přenést přes skutečnost, že ho jeho partnerka, manželka podvádí.

Překonání duševní nevěry

S překonání duševní nevěry bude mít více potíží žena, která byla podváděná. Muži totiž potřebují důkaz, hmatatelný důkaz. Pro muže není duševní nevěra nevěrou, jako takovou. Vždyť řada, ne-li většina mužů si sedává k internetu, kdy se kochá nad vnady lepých děv, nebo si pustí nějaké to porno. A poté, co ho výjev vzruší, nezůstane jen u koukání, ale třeba si udělá dobře, nebo je navnaděn v tom smyslu, že se půjde pomilovat s partnerkou, manželkou. A není pak zase moc těžké uhodnout, co se mu při masturbaci, či milování s ženou, honí hlavou. Takže, muži mají tzv. sami máslo na hlavě, tudíž pro ně duševní nevěra u ženy není žádnou katastrofou. Prakticky se jí vůbec nezalamují. Samozřejmě, mezi muži jsou tací, kteří chorobně žárlí. V takovém případě stačí pouhý pohled partnerky na jiného muže, či nevinné zaflirtování, nebo pusa při gratulaci k svátku, narozeninám, a hned může pak být doma tzv. oheň na střeše.

Překonání tělesné nevěry

Něco jiného je však překonání tělesné nevěry. Zde se s existencí nevěry musí popasovat nejen žena, ale i muž. A dalo by se i říci, že tělesná nevěra je horší pro muže, je-li on v roli podváděného. Již jsme se totiž dotkli ega mužů. Ne snad, že by byli muži namyšlenými, povrchními. Spíše jde o to, že muži, jakmile by se u jejich partnerky provalila nevěra, se budou cítit značně dotčeně, ublíženě. Jejich role samce, vůdce by rázem utrpěla ránu, a oni by si hned začali představovat, jak se mu budou kamarádi, kolegové smát. Z muže bude paroháč. A právě symbol paroh je pro muže něco nepředstavitelného, ponižujícího. Ani čas moc nezahojí onu nálepku, kterou si muži díky své partnerce vyslouží. Muž, je-li jeho láska k partnerce velká, či je na ní nějakým způsobem závislým, ať už citově, nebo finančně, může odpustit. Přesto však mezi ženou a mužem bude viset minulost v podobě nevěry. A kamarádi, kolegové, ti také nezapomínají.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. (gejsa.cz#420)


Přidat komentář