Duševní nevěra versus tělesná nevěra

Podvést druhého je možné hned na dvou rovinách. Nevěra se může odehrát čistě jen ve Vaší hlavě, nebo se jí můžete dopustit fyzicky. Zasáhne duševní nevěra spíše muže, nebo ženu? A co v případě tělesné nevěry?

 

Ještě než by mohlo dojít na fyzickou nevěru, tak si přemíláte hlavě, zda do hříšné, lákavé a zároveň nebezpečné akce máte jít. Někteří pak zůstanou jen u myšlenek, kdy si představují, jaké by to bylo se milovat s dotyčným jedincem. Jiní se však nezastaví, ať už je k tomu vede jakákoli motivace, a jdou do nevěry, nehledě na následky, se kterými se pak budou muset potýkat. Jistě, nevěra se dá skrývat, ať už čistě duševní, nebo i tělesná. Pokud se Vám podaří před partnerem mlžit, přetvařovat se, pak tak samozřejmé, to nemusí být pro Vás samotné. Kterou nevěru byste Vy sami hodnotili jako horší, kdyby se jí na Vás dopustil protějšek? Odpustili byste spíše nevěru duševní, či fyzickou?

Duševní nevěra - když myslíme na jiného/jinou »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12467 (gejsa.cz#420)