Elektro sex - jak si ho užít?

Elektro sex využívá ke stimulaci erotogenních zón nebo pohlavních orgánů elektřinu. Jde o hit poslední doby, kterému se věnují ti odvážnější, kteří se rádi baví a kteří si rádi užívají.

Je elektro sex bezpečný?

Při elektro sexu proudí tělem člověka elektrický proud. Řada lidí se tedy ptá, zda je vůbec tato sexuální praktika bezpečná a jak s elektrickým proudem zacházet, aby nedošlo k poškození zdraví nebo k ohrožení života. Při elektro sexu je potřeba dodržovat maximální bezpečnost. Před tím, než se rozhodnete elektro pomůcky použít, si vždy důkladně a podrobně přečtěte návod k použití, kterým se vždy řiďte. Neriskujte své zdraví jen proto, že jste nepozorní, nedočkaví, nebo líní se s erotickou pomůckou blíže seznámit. Pokud byste elektrickou erotickou pomůcku nesprávně použili, mohlo by dojít k** tkáňovému poškození,** ve výjimečných případech i k horším následkům. Při elektro sexu je nutné dbát na nadměrnou lubrikaci a vyvarovat se špatnému kontaktu, který může způsobit bolestivé a vážné popáleniny elektrickým proudem. Pokud se elektrické erotické pomůcky nesprávně použijí, může dojít až k zástavě srdce.

«« Elektro sex Kdo nesmí elektro sex praktikovat? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12435 (gejsa.cz#366)