Elektro sex - jak si ho užít?

Elektro sex využívá ke stimulaci erotogenních zón nebo pohlavních orgánů elektřinu. Jde o hit poslední doby, kterému se věnují ti odvážnější, kteří se rádi baví a kteří si rádi užívají.

Kdo nesmí elektro sex praktikovat?

Této sexuální praktice se musí velmi širokým obloukem vyhnout všichni ti, kdo mají kardiostimulátor nebo jiné srdeční onemocnění. Ale i pro zdravé jedince, kteří nemají se srdcem žádné problémy, je zakázáno umísťovat elektrody v blízkosti srdce, hlavy a krku. Elektro sex nikdy nepraktikujte s pomůckami, které jste si vytvořili sami doma. Takto vyrobená pomůcka totiž může být zdraví a životu nebezpečná. Pokud se však budete řídit jasnými a striktně danými pokyny, můžete si užít spoustu legrace, vzrušení, silných orgasmů a dalších slatí bez rizik.

«« Je elektro sex bezpečný? Dějiny elektro sexu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12435 (gejsa.cz#366)