Gastroseuál - výběr partnera podle jeho kuchařského umění

I když je možné se stravovat po restauracích, není nad domácí kuchyni, zvláště, je-li chutná. Jenže ne každá žena holduje kuchařskému umění. Jsou však ženy, které neponechají nic náhodě, a vyberou si muže, který je v kuchyni jako doma.

 

Jistě pro Vás nebude žádnou novou informací, když Vám řekneme, že někteří muži jsou ve vaření o poznání lepší, než ženy. Jistě, jsou muži, kteří maximálně zvládnou uvařit si čaj, a připravit sáčkovou polévku. Vedle nich jsou však muži, kteří se pro vaření doslova narodili. Pod jejich rukama vzkvétají pokrmy, které lahodí oku i chuťovým buňkám. A pokud navíc muže vaření baví, tak která žena by mu odolala? Bude-li se pak jednat o muže, který je nejen náruživý kuchař, ale také milenec, má vybrané způsoby chování, pak žena jistě ráda přehlédne nějakou tu případnou chybičku na tělesné kráse. Jinými slovy, metrosexuálové mohou být v ohrožení, protože do hry vstupují gastrosexuálové.

Gastrosexuál – mistr kuchařského umění »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12470 (gejsa.cz#426)