Jak pravidelný sex ovlivňuje IQ

Vykonáváte-li určitou činnost opakovaně, i když s drobnými obměnami, můžete se dostat do fáze, že pak nad ní již nepřemýšlíte. Bude-li činností více, pak vlastně přestanete plně využívat potenciál mozku. Jak je to v případě sexu?

 

Není žádným tajemství fakt, že netrénujeme-li mozek, pak se svým způsobem vědomě staráme o to, abychom se neposunuli dál. Důkazem toho je například rozhodnutí se pro pokračování studia v dospělosti, kdy již uběhl nějaký ten rok od doby, co jsme vyšli školu. Mozek za dobu „nečinnosti“ přešel do fáze spící, kdy se po odmlce učení horko těžko dostáváme do fáze opětovného přijímání, respektive uchovávání nových informací. Přesuneme-li se do intimní sféry, pak se nabízí otázka, co se stane s naší inteligencí, provozujeme-li de facto sex ve stejné linii, tj. bez řekněme špetky kreativity?Na jedné straně se můžete dozvědět, že sex, jako takový, je prospěšný naší osobě, a to po všech stránkách. Na straně druhé je zde i jisté riziko, bude-li sex stereotypní. Může tedy pravidelný sex ovlivnit naše IQ? A budeme-li chtít být inteligentnější, pak jak často, a zdali vůbec je nutné měnit milostné polohy?

Muži erotomani – jak muž myslí penisem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12475 (gejsa.cz#444)