Jak se vyrovnat s vlastní nevěrou?

Hovoříme-li o nevěře, pak spíše najdete rady, jak poznat, že je Vám partner nevěrný, jak se vypořádat s partnerovou nevěrou apod. Do víru událostí, které se týkají nevěry, však můžete spadnout i Vy, co-by strůjce případného konce vztahu.

Vlastní nevěra

Odpustili byste spíše nevěru Vašemu protějšku, nebo sami sobě? V případě vlastní nevěry se můžete omlouvat a hájit tím, že jste k ní vlastně byli dohnáni, že to Vy jste v podstatě obětí, ne viníkem atd. Pochopení pro chyby druhých je jednou z našich charakterových vlastností. Můžete mít bezpochyby také pochopení pro Vaše vlastní chyby. Tak, jako však nelze zcela vymazat fakt, že Vás partner podvedl, nelze ani zapomenout, že jste to byli Vy, kdo druhému ublížil, byť o tom třeba neví. Dostaví se u Vás výčitky svědomí, lítost, sebeobviňování? Nebo skutečně budete přesvědčeni, že jste byli v právu, a není důvodu si „užívat" sebemrskačství?

Nulová tolerance nevěry »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12534 (gejsa.cz#578)