Jak spolu souvisí deprese a sex

Nejde Vám moc dohromady slovní spojení sex a deprese? Pak se Vás ovšem zeptáme na pocity, které jste zažívali bezprostředně po sexu. Necítili jste náhodou nevysvětlitelný smutek a vnitřní bol?

 

Deprese Vás však může zastihnout nepřipravené i před milostným aktem. Čím větší váhu totiž budete přikládat sexu, čím více budete chtít být dokonalými milenci, tím se u Vás zvyšuje počet stresujících myšlenek, které mohou přejít až v depresi. Bohužel partnerský vztah není jen o procházení se rozkvetlou loukou, o smíchu, o něžnostech, polibcích. Partnerský vztah často čelí řadě nástrah, které však přijdou nejen ze zálohy, ale také z vlastní řady, tedy od partnera.

Deprese ze sexu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12487 (gejsa.cz#461)