Je lepší život bez sexu?

Jiný pohled na svět můžete mít v osmnácti, ve třiceti, v padesáti atd. Především životní zkušenosti Vás přimějí se dívat na různé události, osoby jinak, než když se vydáváte na cestu životem s idealizovanou představou.

 

A tak, zatímco otázka partnerského vztahu v dospívajícím věku, je plná blízkosti druhého člověka, ve středním věku, již můžete mít zcela jiné názory. Je ostatně překvapivé, jak děti považují něžnosti svých rodičů za něco poněkud nepřípustného, zatímco pro ně samotné je láska a sex vším. Jakoby jedinci od určité věkové hranice neměli snad právo na intimnosti, protože druzí považují sex ve čtyřiceti, padesáti, šedesáti, za něco dokonce nechutného. I když četnost sexu ve starším věku, respektive v dlouhodobém partnerském soužití, klesá, přesto nemusí zcela vymizet z jejich repertoáru společných činností. Jsou však jedinci, kteří se dobrovolně vzdají sexu, protože chtějí žít klidný život bez hádek a sporů. Proč se k tomuto kroku některé osoby a páry uchylují? Stačí se jen podívat na statistiku rozvodovosti. Důvody rozchodů a rozvodů bývají totiž mnohdy spojené právě se sexem, ať už v podobě „neplnění manželských povinností“, nesouladu sexuálních potřeb, nevěry aj.

Proč žít bez sexu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12493 (gejsa.cz#470)