Kamarádský sex a partnerský sex

Nadnesená slova se mohou týkat nejen partnerství, ale také kamarádství. Fráze typu partneři až do smrti, či kamarádi až na věky, se bohužel mohou v reálném životě zvrtnout. I mezi kamarády totiž dochází k sexu, který pak může přátelství navždy zničit.

Láska či kamarádství?

Láska může vzniknout mezi dvěma zcela neznámými jedinci, stejně tak ovšem mezi dobrými kamarády, kteří se spolu znají třeba již od dětství. Vedle opravdové lásky se vším všudy, také můžete zažít lásku jen na oko, kdy Vám jde spíše o sex, o nezávazné pobavení, než o vztah. Dá se podle sexu vůbec poznat, zda jste ještě kamarádi, nebo se z Vás již stali milenci? A pokud dojde na takovou „nepředloženost“, jako sex s kamarádem, jak se pak k němu chovat, nechcete-li o něj, jako o kamaráda přijít?

Když chybí láska a útěcha – přátelský sex »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12522 (gejsa.cz#546)