Kamarádský sex a partnerský sex

Nadnesená slova se mohou týkat nejen partnerství, ale také kamarádství. Fráze typu partneři až do smrti, či kamarádi až na věky, se bohužel mohou v reálném životě zvrtnout. I mezi kamarády totiž dochází k sexu, který pak může přátelství navždy zničit.

Když chybí láska a útěcha – přátelský sex

Někdy, nebo také poměrně často se Vám může zdát, jak je svět vůči Vám nespravedlivý. Klacky pod nohy, které musíte překračovat, či sklízet z cesty, Vás jednoho dne mohou natolik udolat, že již nebudete mít sílu a chuť dál pokračovat. Budete potřebovat vzpruhu, abyste měli zase důvod jít dál. Někdy se to tak semele, že když se něco kazí, tak se na dané nabalují další a další těžkosti, trable. V práci to máte těžké, kdy dřete doslova jako koně, a přesto není Vaše snaha na odměnách zrovna oceněna. V lásce také nemáte nyní na růžích ustláno, kdy jste singl, nebo vztah, ve kterém se v současné době nacházíte, je spíše o „životě v Itálii“, než o harmonickém partnerském soužití.

Jak se z kamaráda stane milenec

Čím déle se budete utápět v problémech, které se na Vás hrnou, tím bude Vaše nespokojenost, sklíčenost a smutek ještě větší. Ještě, že máte alespoň jednoho skutečně dobrého kamaráda, který Vás nesoudí, ale minimálně vyslechne, čímž se Vám může znatelně ulevit. Při vylévání si srdce je nutná upřímnost. K té se můžete dopracovat ve střízlivém stavu, ale co si budeme povídat, sklenka vína, či panák něčeho ostřejšího Vám nejspíš více uvolní jazyk, kdy sami potřebujete úlevu, vypovídat se. Dá-li se pak dohromady Vaše truchlivá a smutná nálada, alkohol a chápající přítel, pak jste již jen krůček od toho, abyste buď Vy sami, nebo přítel zapomněli na Vaše doposud stanovené role. Stačí opravdu málo, slabý náklon k sobě, či zahledění se do očí, a první polibek, který nejspíš nebude nesmělý, ale pořádně divoký, může být na světě. A od prvního polibku vede krátká cestička k „zakázanému“ území, kdy Vám ani na um nemuselo přijít, že byste se na kamaráda dívali někdy jinak, než opět „jen“ na kamaráda.

«« Kamarádský sex a partnerský sex Potřeba sexu pro muže a ženu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12522 (gejsa.cz#546)