Kamarádský sex a partnerský sex

Nadnesená slova se mohou týkat nejen partnerství, ale také kamarádství. Fráze typu partneři až do smrti, či kamarádi až na věky, se bohužel mohou v reálném životě zvrtnout. I mezi kamarády totiž dochází k sexu, který pak může přátelství navždy zničit.

Potřeba sexu pro muže a ženu

Každý potřebuje sex, jak muže, tak žena, nehledě na to, zda jste v partnerském vztahu, či jste singl. Potřebu můžete krotit, korigovat, ale nadobro ji v sobě neudusíte. Potřeba sexu však není osamocená. Může se na ni nabalovat další doprovodné faktory, které pak potřebu znásobí. Jedinci, se kterými se stýkáte, Vám ukazují, jak si užívají partnerského vztahu. Někteří jsou ve svazku manželském, někteří čekají rodinu atd. Vy si mezi nimi tak trochu připadáte jako mimozemšťan, kdy nezapadáte do jejich světa. Čím více budete tlačit na pilu, respektive, čím více si budete chtít najít partnera, milence, tím více Vaše okolí, potenciální partneři vycítí, že jste na „zoufalém“ lovu. A ruku na srdce, nikdo nechce zoufalce, který v dané chvíli potřebuje, a nenabízí. Raději chceme vítěze, než poraženého. A tak se Vaše nespokojenost, stejně tak potřeba něžností, může ještě více prohlubovat. Určitě však nežijete jako poustevníci, ale máte kolem sebe alespoň pár přátel, byť se třeba někteří z nich jen tváří, že jsou Vašimi opravdovými přáteli. V momentě, kdy hledáte lásku, můžete takový „detail“, jako falešné přátelství přehlédnout, a je možné, že se s Vašimi pocity svěříte ne zrovna chápajícímu člověku, respektive jedinci, který by to s Vámi myslel upřímně. Může dojít na něžnosti, sex. Může se však také stát, že po sexu, respektive druhý den, co půjdete do práce, si o Vás budou i vrabci štěbetat, a budete druhým pro smích. Takže, i když je Vaše touha a potřeba po něžnostech již alarmující, nesvěřujete se jen tak někomu na potkání, byť by se Vám jevil jako dokonalý posluchač, a možná i kamarád. Pravého kamaráda určitě rozpoznáte.

«« Když chybí láska a útěcha – přátelský sex Sex s kamarádem – ideální lék na bolest »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12522 (gejsa.cz#546)