Kdy končí sexuální život

Jedna věc je, co říkají statistiky, druhá, co udává sám život. Podle statistik jsou ženy na vrcholu sexuálního života ve třiceti, zatímco muži kolem své plnoletosti. Praxe je však poměrně odlišná. Kdy ovšem můžete očekávat konec sexuálního života?

Těžko se tedy něčeho chytit, když „zaručená pravda“, kterou se můžete dočíst v řadě časopisů, hovoří právě o výše uvedeném vrcholu sexuálního života. Je pak logické, že i konec sexuálního života se tím pádem bude ve skutečnosti lišit, než může být uváděno. Kdybychom se ovšem řídili vším, co kdy bylo řečeno, a aniž bychom přitom nepoužili zdravý rozum, pak bychom také mohli žít v tzv. bublině, která by nám po svém splasknutí mohla dát životní ránu, a to doslova. Na druhou stranu, není špatné se poučit ze zkušeností. A oním zkušeným rádcem nemusí být vyloženě jen starší člověk, ale především člověk, který ví své, a nemá vše vyčtené jen z knih. Není tedy špatné vědět informaci, kdy asi tak můžeme počítat s koncem našeho sexuálního života, abychom se mohli připravit na změnu v našem žití.

Konec sexuálního života »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12477 (gejsa.cz#447)