Když sex bolí

Sex nám může přinést slasti, ale také strasti. Nejednou se můžete potýkat s bolestivým stykem, který Vám místo vzrušení, nabídne trápení. Sex může bolet jak něžné pohlaví, tak muže. V obou případech je možné se vyvarovat bolestivého sexu.

 

Bolestivý sex nemusí být jen způsobený nedostatečnou vlhkostí ženy. Kdyby problém spočíval jen v tomto, pak je náprava poměrně jednoduchá a rychlá. Stačilo by použít lubrikační gel. Není-li žena dostatečně vzrušená, či její partner disponuje větším mužstvím, pak může lubrikační gel přinést páru významnou pomoc. Jenže lubrikační gel není „lékem“ na všechny problémy, které by se týkaly bolestivosti sexu.

Bolestivost sexu z psychických, funkčních důvodů »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12432 (gejsa.cz#348)