Mozek jako erotogenní zóna

Erotogenní zóny nejsou žádnou neznámou. Abychom druhého vzrušili, rozpálili, soustředíme se na intimní části těla. Je však jedno místo, prakticky našemu zraku ukryté, které je nejsilnější erotogenní zónou. Řeč je o mozku.

 

Skutečně si myslíte, že doteky, které druhému věnujete, přivedou partnera k erotickému šílenství? Máte-li možnost porovnání, pak si promítněte, co jste sami zažívali v období, kdy jste byli zamilovaní, a následně pak po letech společného žití. Možná, že budete překvapeni zjištěním, že doteky, které Vám druhý věnuje, jsou vlastně stejné, tj. směřují na stejná místa, ovšem pocity, které při nich zažíváte, jsou diametrálně odlišné. Jak je to možné? Cožpak není Vaše tělo takové, jako před lety? A jak je možné, že zatímco na začátku vztahu Vás prakticky vzrušoval každý, byť letmý dotek, který vůbec nemusel být směřovaný na intimní části Vašeho tělo, a nyní s Vámi ani přesně zacílený dotek nehne? Odpověď máte přímo před sebou, respektive ve Vaší hlavě. Vše se totiž odehrává ve Vaší hlavě. Dojdete k překvapivému zjištění, že nejsilnější erotogenní zónou nejsou intimní partie Vaše těla, jako takové, ale Váš mozek.

Mozek – nejsilnější erotické místo lidského těla »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12507 (gejsa.cz#515)