Nový fenomén doby - nevěra o víkendu

Pracovní povinnosti, a nedostatek volného času, se podepíše nejen na partnerském, ale také mileneckém vztahu. Místo okrádání se o drahocenný spánek ve všední dny, přichází na řadu víkendy, jako vhodná doba pro nezávazný sex.

Nezávazný sex o víkendu

Pro současnou dobu jsou příznačné nejen krátkodobé vztahy, či vztahy na dálku, vzhledem ke způsobu života, jaký řada, ne-li většina z nás vede. Odraz hektické doby se promítá také do nezávazného vztahu, i když jde jen o sexuální hrátky. Jenže i milostné okamžiky jsou závislé na možnostech a volném čase obou jedinců. Mají-li pak milenci navíc partnery, musí zohledňovat také nároky svých protějšků. Utajená láska může lákat svoji hříšností, nebezpečností. Na druhou stranu však také musí počítat s obětováním času, který je však, co si budeme povídat, tou nejmenší překážkou k cestě za dobrodružstvím. Je však čas skutečně jedinou příčinou, proč dochází k nevěře převážně o víkendu? Lze vůbec bojovat proti víkendové nevěře?

Život partnerské dvojice »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12532 (gejsa.cz#572)