Odhození sexuálních zábran

Že je sex jen o potěšení? Tak to povídejte těm, kteří mají při slově sex jisté obavy, pociťují strach, zármutek aj. Někdo nemá sex spojený s uvolněním a potěchou, protože má určité sexuální zábrany. Patříte k nim i Vy?

 

Sexuální zábrany nám mohou stát v cestě za vzrušivým prožitkem, zážitkem, ze kterého se můžeme těšit třebas každý den. Někdo může mít jen jednu sexuální zábranu, jiný jich může mít hned několik naráz. Ovšem i jediná překážka, která se druhému jeví jako malicherná, nám může zasadit pomyslnou nelítostnou ránu, ze které se sice viditelně nekrvácí, vnitřně však ano. Sexuálních zábran se můžeme zbavit sami. Někdy jsou však okolní vlivy natolik silné, že si sami nedokážeme pomoci. V tom případě je možné vyhledat i odbornou pomoc. Ostychu a studu není zapotřebí. Jenže pokud právě ostych a stud je samotnou sexuální zábranou, pak může být každá rada drahá, protože asi těžko budou Vaše kroky směřovat k psychologovi, když se sužujete studem, ostychem. O to více se Vám nejspíš znásobí. Byla by však škoda si sexuální zábrany pěstovat, hýčkat. Odpírali byste si jednu z možností, jak se v životě potěšit, uvolnit, zažít vzrušení.

Sexuální zábrany mužské a ženské »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12420 (gejsa.cz#302)