Playing aneb hraní rolí při sexu

Pamatujete si z dětství hry na prodavačky, na policisty, na hasiče nebo třeba na prince a princezny apod.? Podle některých sexuologů se v těchto hrách již v ranném dětském věku odrážejí předobrazy našich pozdějších sexuálních fantazií.

Ať s výše uvedeným tvrzením souhlasíte nebo ne, přesto pro vás může být zajímavé a přínosné vyzkoušet si playing. A co že to vlastně je?

Co je to playing? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12526 (gejsa.cz#553)