Přerušovaný pohlavní styk, Přerušovaná soulož

Přerušovaná soulož je poměrně oblíbený způsob antikoncepční metody. Současně se ale jedná o způsob ochrany před početím, který je nejméně spolehlivý a ani nepřináší žádnou ochranu před přenosem pohlavních chorob.

Termín přerušovaná soulož vychází z latinského coitus interruptus, což lidově znamená dávat si pozor. Jedná se o nejstarší, nejlevnější ochranu před početím, ale současně je to nejméně spolehlivá antikoncepční metoda, která ani neochraňuje před pohlavně přenosnými nemocemi.

Co je přerušovaný pohlavní styk? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12410 (gejsa.cz#233)