Příhodný den pro sex

Potýkáte se někdy s tím, že týden je příliš krátký na to, abyste našli vhodný den na milování? Někdo z nás bere milování, tak jak přijde. Další pravidelně směřují sex na určitý den. A který den by vlastně mohl být oním příhodným dnem pro sex?

Sex rychlovka

Na sex v podobě rychlovky ani nijak nepotřebujete příliš zkoumat, zda je zrovna začátek, prostředek, či konec týdne. Rychlý sex, který má především za úkol nás zbavit vnitřního napětí, bez předehry a závěrečného dozvuku, trvá jen pár minutek. Kvůli rychlému sexu vlastně ani nemusíme jít do ložnice, či nějak složitě ukončovat rozdělenou práci. V podstatě, jako byste si udělali pauzu například na toaletu.

Sex s předehrou »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12429 (gejsa.cz#344)