Přitažlivost ženského hlasu

Ženy mohou muže přitahovat nejen svým tělem, vzhledem, gesty, ale také svým hlasem. Každý z mužů však může mít zcela jiný vkus co do postavy, vzhledu. Na čem se však muži shodnou, je, že příliš pištivý hlas není pro ně nijak sexy vábivý.

 

Hlubší, sametový hlas, který hladí, je pro muže nejen uklidňující, ale také přitažlivý. Pokud hlas navíc koresponduje se svojí majitelkou, co do vzhledu, nabízí se muži kombinace, které jen těžko odolá. Ženy se mohou svůj hlas naučit ovládat, ovšem ve vypjatých situacích se jen málokterá žena udrží, aby nechala svůj hlas nízko položený.

Hystericky znějící ženský hlas »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12445 (gejsa.cz#380)