Proč mít zajíčka?

Může fungovat partnerství mladšího muže a starší ženy, nebo je to jen otázka času, kdy se přitažlivost vypaří a vášnivá láska je ta tam? A není to tak náhodou i u všech jiných párů?

Starší ženy a mladší muži

Partnerství mladšího muže a starší ženy není dnes již nic výjimečné. Jen mezi celebritami a známými osobnostmi jich bez váhání hned napočítáme na prstech jedné ruky. Čím starší ženy přitahují mladíky a naopak co na zralých ženách obdivují pánové, někdy i o generaci mladší?

Proč si ženy vybírají mladé muže? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12509 (gejsa.cz#519)