Proč muže láká harém?

Žena by se odevzdala jen jednomu muži, kterého by bezmezně milovala, muž by si splnil svůj tajný sen v podobě ženského harému. Lásku však nelze stavět na roveň chtíči. Muž by totiž velmi rychle vycouval z harému, kde by si ženy nárokovaly požadavky.

Harém co-by sen mužů

Komu by se nelíbilo, že by byl rozmazlován? Něžné pohlaví, ale stejně tak muži jsou rádi středem pozornosti u svého partnera. Žít s pocitem, že jste pro druhého jedinečnými, dokonalými, kdy jste zbožňováni, Vám zákonitě musí dělat dobře. A co teprve v momentě, kdy byste byli takto obdivováni ne jedním partnerem, ale třeba hned deseti, dvaceti? A to je ostatně jeden z důvodů, proč by se mužům líbilo mít svůj vlastní harém. Jejich ego by vystoupalo vzhůru závratnou rychlostí, a mohlo by se stále držet na vrcholu s tím, jak by do harému přibývaly nové ženy. Ne, že by snad něžné pohlaví nemělo ego, ovšem v jejich případě nepotřebují, aby je stále někdo pomyslně poplácával po rameni, jak jsou dobré. Krom toho, je tu stále ona láska a cit, kterou ženy spíše upřednostní, než, co si budeme povídat povrchní a možná manipulativní pozornost.

Výhody mnohoženství pro muže »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12513 (gejsa.cz#531)