První sex, potom vztah

Říká se, že ženy to s muži umí, manipulují s nimi. Ovšem i muži mají svoji roli. Nejeden muž ovládá umění svádění, kdy ženu poblouzní, a vžene do své náruče. Zatímco dříve byl na pořadu vztah, a až pak sex, dnes je tomu naopak.

 

Nelze však říci, že by zaměněné pořadí snad bylo vyloženě špatné. Doba, kdy se dva jedinci poprvé pomilovali až po svatbě, je prakticky ta tam. Oblast sexu také nabývá v partnerském vztahu na významu, a tak zjistit až o svatební noci, že si s druhým sice báječně rozumíte po všech stránkách, „jen“ sex není uspokojivý, není zrovna ideálním začátkem manželství. Navíc, kdo určil, že nejprve by se dvojice měla týdny, měsíce poznávat, a teprve poté se pomilovat? Je snad nemravné a nevhodné, když mezi dvěma jedinci přeskočí žhavá jiskra, kdy touhu po dotecích uspokojí téměř hned? Jistě, mohou být tací, kteří ještě nehledají vztah, a tak jim záměna pořadí značně vyhovuje a ulehčuje situaci. Zklamání a zlomené srdce si však bude hojit druhý z partnerů, který bude doufat, že po sexu bude následovat vztah.

Mužské svádění – ženské svádění »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12473 (gejsa.cz#433)