Sex důchodců versus sex mladých

Jste na sex příliš staří? Již Vám není dvacet, třicet let, a tak se místo sexuálních prožitků věnujete počítači, televizi, knihám? Byla by však škoda se vzdát sexu jen proto, že nepatříte k nejmladším. Věk v tomto případě nemusí být rozhodující.

 

Na sex v seniorském věku se dívají jinak samotní senioři a mladí lidé. Zkuste se zeptat někoho z dvacetiletých, jestli si dovede představit, že by se oddával milostným hrátkám se svojí manželkou například v šedesáti, sedmdesáti letech. Nejspíš Vás bude považovat za blázna. Mladí, co se týká sexu, mohou považovat v tomto ohledu stáří za něco neestetického, rozhodně ne vzrušujícího. Vše je však o úhlu pohledu.

Přínosy sexu ve vyšším věku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12466 (gejsa.cz#418)