Sex na pracovišti

Říká se: „Co je v domě, není pro mě“. Toto pořekadlo se velmi často míjí účinkem na pracovišti, kde člověk tráví velké množství svého času a kde je vystaven vlivu přívětivých kolegyň a kolegů. Jak si v těchto situacích poradit?

Sex na pracovišti

Ač se to nemusí zdát, je skutečně mnoho lidí, kteří sex na pracovišti zažili. Samozřejmě existují povolání, jejichž zaměstnanci, pracovní doba a pracovní prostředí usnadňují tuto možnost a lidem se přímo nabízí šance zažít sex na pracovišti a pak jsou povolání, kde je to téměř nebo zcela vyloučené. Co takhle kolektivy, které jsou namíchané zaměstnanci mužského i ženského pohlaví, jejich pracovní doba není jednosměnná, ale pracují zde i v noci, jde o kolektiv lidí všech věkových kategorií, apod. Není důvod se pak divit, že v takových situacích mezi lidmi opačného, v některých případech i stejného pohlaví, vznikají** vzájemné sympatie,** které se prohlubují a prohlubují, až dojde buď k partnerskému vztahu, nebo k sexu na pracovišti. Sex na pracovišti je velmi lákavý, je vzrušující a je nebezpečný. A zřejmě proto se mu lidé až tolik nebrání. Kdo nechce zažít na svém pracovišti dobrodružství v podobě sexu? Komu by se nelíbilo si zpříjemnit pracovní dobu skvělým, rychlým a vzrušujícím sexem? Kdo by neuvítal zkrácení pracovní doby touto zábavou?

Jak dochází k sexu na pracovišti? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12438 (gejsa.cz#369)