Sex přes internet

Pokud jste ještě nezkoušela sex přes internet, přišla jste o novou zajímavou zkušenost! Co kdybychom Vám nyní představili několik pozitivních důvodů, proč si tuhle erotickou zábavu směle dovolit?

I přesto že jsou seznamky na internetu stále v kurzu, čím dál více se do obliby dostává i tzv. sex přes internet. Provozují ho nejen partneři, kteří spolu žijí v jedné domácnosti a touží po ozvláštnění svého vztahu, ale také páry, které jsou od sebe nějakým způsobem odděleni. Odhaduje se, že se tomuto netradičnímu sexu oddává denně až 25 miliónů lidí po celém světě. Buďte moderní a zkuste ho taky!





Je sex přes internet nevěra? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12569 (gejsa.cz#661)